PET – MIL, preduzeće za proizvodnju opruga i drugih proizvoda od žice, već više od dvadeset godina na domaćem i inostranom tržištu, predstavlja simbol kvaliteta, pouzdanosti i vrhunske izrade.

Smeštena u Brežđu kod Mionice, ova kompanija od samog početka rada, kao osnovne postulate svog poslovanja postavlja stabilnost i održivi razvoj.

Širok asortiman proizvoda, veliki broj partnera i kupaca, praćenje savremenih tehnoloških procesa i iznalaženje rešenja za svaki vaš zahtev, garancije su da PET-MIL može biti i vaš pouzdan partner.

POLITIKA KVALITETA

IMS.POL.01

Ubeđeni da se smišljenim i planskim delovanjem može uticati na budućnost našeg Preduzeća, a u interesu vlasnika i zaposlenih, posebnu pažnju posvetićemo zahtevima korisnika naših proizvoda i drugih zainteresovanih strana.

Naša misija je određena proizvodnjom opruga na specijalnoj opremi sa dostizanjem značajnih pozicija u toj oblasti.

„PET-MIL“ gradi poslovni uspeh prvenstveno na visokom kvalitetu svojih proizvoda i uspostavljanju partnerskih odnosa sa kupcima i isporučiocima, a što predstavlja našu viziju.

Naši ciljevi i Opredeljenje najvišeg rukovodstva i svih zaposlenih su:

  • opstanak, razvoj i efikasno i fleksibilno poslovanje
  • razvoj i isporuka proizvoda u ugovorenim rokovima, zadovoljenje zahteva i očekivanja kupaca, zakonskih propisa i zahteva standarda
  • optimizacija procesa u cilju smanjenja troškova, vremena izrade i boljeg korišćenja svih resursa organizacije
  • neprekidno ulaganje u tehničko – tehnološki razvoj i unapređenje
  • ispunjavanje zahteva iz oblasti žastite životne sredine
  • aktivna žaštita i prevencija bezbednosti i zdravlja zaposlenih
  • stalno poboljšavanje efektivnosti integrisanih sistema menadžmenta

Navedene ciljeve ostvarićemo primenom savremenih metoda i tehnika integralno u celom Preduzeću, na svim nivoima rada i upravljanja, prvenstveno preventivnim delovanjem, odnosno punom implementacijom sistema menadžmenta kvalitetom.

Za sprovođenje Politike i Ciljeva integrisanih menadžment sistema, kao i njihovo preispitivanje, odgovoran je direktor preduzeća.

Brežđe
18.07.2020.

DIREKTOR
Milan Urošević

Telefoni:
+381(0)14 3425 532
+381(0)14 3425 270
+381(0) 63 371 966
+381(0) 64 64 55 985

E-mail:
petmilmilan@mts.rs

Top